(Кыргыз) Шайлоо алдындагы фейк маалыматтарды текшерүү жолдору - Factcheck
Factcheck Factcheck в КР Избранное

(Кыргыз) Шайлоо алдындагы фейк маалыматтарды текшерүү жолдору

01.08.2020