Мирлан Бакиров: “Мекеним Кыргызстан” шайлоого реалдуу программа менен баратат. Биздин максат — кыргызстандыктардын жашоосун оңдоо, чек ара маселесин чечүү жана экономиканы өнүктүрүү. Ченемсиз убада

Бул тил жеткиликтүү эмес.