Текшерүүдөн өтө турган материалдарды тандоо талаптары жана критерийлери

Factcheck.kg сайтында “Фактчек”, “Журналисттик иликтөө жана “Медиасын” аттуу үч негизги рубрика бар. Материалдарды тандоодо жана макалаларды даярдоодо редакция ар бир формат үчүн төмөнкү критерийлерге таянат:

 

«Фактчек» рубрикасы

“Фактчек” рубрикасындагы материалдар төмөнкү критерийлер боюнча тандалат:

 • Текшерүүгө мүмкүн болгон фактылар;
 • Маалымат массалык маалымат каржаттарында, социалдык тармактарда, мессенджерлерде жарыяланган;
 • Маалымат коом үчүн маанилүү жана актуалдуу маселелерди камтыйт;
 • Окурмандардын редакцияга маалыматты текшерүү өтүнүчү менен кайрылуусу.

Иликтөө объектилеритекшерүүгө мүмкүн болгон билдирүүлөр, резонанс жараткан фактылар.

Маселенин маңызы: кошумча тактоону камсыз кылган жана далилдик элементтердин алдында турган маалыматтык преамбула.

Далилдер жана аргументтер:

 • ачык расмий булактардан гана алынган фактылар, статистикалык маалыматтар, документтер жана документалдык далилдер;
 • документалдуу далилдер же ачык булактарга шилтемелер менен тастыкталган эксперттердин маалыматы.

 

 

Жыйынтыкжыйынтык-өкүм (жалган, чын, жартылай чындык, далилденген жок, манипуляция) кыска жүйөлүү түшүндүрмө менен берилет.

 

 «Иликтөө» бөлүмү

“Иликтөө” бөлүмүндөгү материалдар төмөнкү критерийлерге дал келүүсү шарт:

Иликтөө объектиси:

 • белгилүү, резонанс жараткан факт;
 • изилдөөнү талап кылган окуя;
 • анализди талап кылган көрүнүш;
 • төгүндөөгө же тастыктоого тийиш болгон бидирүү;
 • аныктыгы же анык эместиги далилденүүгө тийиш болгон документалдуу далилдер/документ.

Далилдөө базасы

 • ар кандай статистикалык маалыматтар, документтештирилген фактылар, окуянын катышуучуларынын жана күбөлөрүнүн көрсөтмөлөрү;
 • колдонулган документтер жана фактылар расмий жана инсайдерлик булактардан болушу мүмкүн.

Эксперттин комментарийи же бүтүмү иликтөөнүн бүтүмүн тастыктайт, далилдердин базасын ырастайт же жокко чыгарат; субъективдүүлүккө жол бербөө үчүн, адатта, эки же андан көп эксперттин комментарийлери колдонулат.

Жыйынтык: иликтөөнүн жалпы маалыматтарынын анализинин квинтэссенциясы.

 

 «Медиасын» бөлүмү

Тандоо критерийлери:

 • коомдук резонанс (социалдык тармактарда);
 • коомдук жайылтуу.

Сын-пикирдин субъектилериокумуштуулар, журналисттер, коомдук ишмерлер, саясатчылар.

Сын-пикирдин объектилеримассалык маалымат каражаттарына жарыяланган материалдар, коомдук ишмерлердин, саясатчылардын жана окумуштуулардын билдирүүлөрү.

Материалды баалоо индикаторлору:

 • манипуляция;
 • пропаганда;
 • кастык тили;
 • журналисттин этикалык кодекси;
 • мыйзамдар жана жоболор.

Индикаторлордун методологиясы жана классификациясы илимий изилдөөлөргө же макалаларга шилтеме менен көрсөтүлөт.

Жыйынтык: жалпы маалыматты аналидөөнүн квинтэссенциясы.

Материалдарды визуалдаштыруу
Кабыл алууну жеңилдетүү жана аудиториянын кызыгуусун арттыруу үчүн редакция эң резонанстуу жана актуалдуу материалдарды визуалдаштырат.

Видео-материалдарды бул жерден көрсөңүз болот.