Арстанбек Абдылдаев: “2020-жылдан баштап жалган дүйнөнүн жолу жабылды”. — Текшерүү мүмкүн эмес

Арстанбек Абдылдаев: “2020-жылдан баштап жалган дүйнөнүн жолу жабылды. Жалган дүйнө жок болуп, чыныгы дүйнөнүн жолу ачылды. Кыргыз дүйнөгө ок болду, адамзатка кыргыз бир сот болду.  Улуу кыргыз адамзатка бир асмандагы күн болду делет. Ошондуктан менин президенттике бараткан максатым — ааламдан адамзатты, кыргызды башкаруу, куткаруу. Бул аалам жеңди!

Бүгүнкү күндө Арстанбек Абдылдаевдин билдирүүлөрүн текшерүүгө мүмкүнчүлүк бере турган куралдар жок.

Жыйынтык: текшерүү мүмкүн эмес.