Factcheck в Мире

Каржы министри чиновниктердин чыгашасы кыскарат деди эле, бирок чыгаша кыскармак түгүл, өсүшү күтүлүүдө.

Министрлер цифралар менен манипуляция жасоону көнүмүш адатка айлантышкан. Оозу менен бирди айтса, иш жүзүндө башка көрүнүшкө күбө болосуң. Кызык! Каржы...